Mesur i Reoli - Cofrestru
Ni allwch gofrestru eich cyfrif gyda Mesur i Reoli (M2M) os nad ydych wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio
Dylai eich ebost gyfateb â'r un a ddefnyddiwyd gennych i gofrestru gyda Cyswllt Ffermio
Rhaid i gyfrineiriau:
  • o leiaf 8 llythyren o hŷd
  • cynnwys o leiaf un llythyren fawr
  • cynnwys o leiaf un llythyren fach
  • cynnwys o leiaf un llythyren arbennig (e.e.!,?) ac un rhif